08 ตุลาคม 2564

รมว.พม. นำทีมนั่งเรือลุยน้ำท่วมช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ (8 ต.ค. 64) เวลา 14.00 น.  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อําเภอบางระกํา โดยมอบถุงยังชีพ

"กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี" จำนวน 1,800 ชุด สำหรับครอบครัวผู้ประสบภัย ณ อาคารบุญนิธิ คุณพ่อซุ่น แซ่เตี๊ย-คุณแม่จั๊ง (ห้องประชุมข้าง กศน.)อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 


จากนั้น เดินทางลงพื้นที่โดยเรือ เพื่อเยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนและยากลำบากจากภัยน้ำท่วม จำนวน 7 ครอบครัว พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ทั้งนี้ มีนางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ทีม One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
นายจุติ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ ได้รับรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางระกำ ว่ามีพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รับความเสียหาย จำนวน 8 ตำบล 54 หมู่บ้าน และมีบ้านเรือนประสบภัย จำนวน 868 หลัง โดยมีประชาชนประสบภัย จำนวน 1,799 ราย ซึ่งวันนี้ตนเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีที่กระจายไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชน โดยได้นำถุงยังชีพจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนจากการร่วมบริจาคเป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นถุงความห่วงใยให้ท่านสามารถยังชีพอยู่ได้กับครอบครัว

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ตนและคณะผู้บริหารกระทรวง พม. จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างครบวงจร ถึงแม้ว่าน้ำจะลดแล้ว แต่ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายอำเภอบางระกำ หากพี่น้องประชาชนมีสิ่งใดที่ยังเดือดร้อนติดขัด ขอให้บอกมา รัฐบาลพร้อมฟังเสียงประชาชนและจะแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณหน่วยงานท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ซึ่งจะคอยรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาส่งให้กระทรวง พม. เพื่อจะแก้ไขปัญหาของทุกท่านได้ทันท่วงที  

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้เห็นพื้นที่จริง ได้เห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชน และทางเจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างหนัก ซึ่งการมาในวันนี้ไม่ได้เสี้ยวของที่ทุกคนลำบากอยู่ ตนขอขอบคุณทุกคนที่ทำงานและทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้าใจสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ว่า อาจจะมีการขาดตกบกพร่อง  สำหรับแนวทางการช่วยเหลือนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอยู่แล้ว ซึ่งการมาช่วยเหลือวันนี้  เป็นงบประมาณเสริมในเรื่องของถุงยังชีพ และกระทรวง พม. จะเข้ามาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ในขณะเดียวกัน ตนได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งของผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. จะเข้ามาติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตนยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และรัฐบาลจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้กระทั่งภายหลังน้ำลดแล้ว