14 ตุลาคม 2564

บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ประชากรข้ามชาติ ณ สถานีกาชาดที่ 5

 

วันนี้ (14 ตุลาคม 2564) นางนงรัตน์ คงเกษมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการและนางณัฐิดา เจนนาวินรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางวัลลภา สุขศิริมัช หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (ซิโนฟาร์ม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน ให้แก่ประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนจำนวน 255 คน พร้อมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งต่อไปวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564


การให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แก่ประชากรข้ามชาติในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ในการลงทะเบียนประชากรข้ามชาติ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งแพทย์ พยาบาล ชาวไทยและเมียนมาร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย