07 ตุลาคม 2564

ขอแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.กท1

เมื่อเร็วๆ นี้ ท่านผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน (ผอ.สพม.กาญจนบุรี) และนายอนุสรณ์ กะดามัน (คณะกรรมการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ครูโรงเรียนวัดราชบพิธ) ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ดร.นิยม ไผ่โสภา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.กท1