03 กันยายน 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดประชุมแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศ


เช้าวันนี้ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมหารือแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศ  ร่วมกับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ และ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้อำนวยการ ททท สำนักงานทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย การประชุม จะมีการพิจารณาแผนการเปิด เป็น 3 รูปแบบ Island Approach / Inland Approach และ CrossBoder Approach ซึ่งได้มีการพิจารณา จังหวัด เพิ่มเติม จากเดิม คือ Phuket SandBox and More
จากเกณฑ์การพิจารณา จากเมืองหลักที่มีสัดส่วนรายได้ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ
15 ของรายได้ นักท่องเที่ยวทั้งหมด , จังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน , พื้นที่นำร่องที่มีสินค้าท่องเที่ยวด้านศิลปกรรมที่โดดเด่นต้องการเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
#TourismMoveOn