30 สิงหาคม 2564

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง

DMT มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง โดย ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจและการเงิน (คนที่ 2 จากขวา) และ คุณอัจฉรา   เจริญพร  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร (คนที่ 1 จากขวา)  มอบเงินจากการจัดกิจกรรมโครงการ ทุกเวลาคือการให้ ซึ่งมาจากการร่วมบริจาคของผู้ใช้ทางที่ใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2564 จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด  และเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (คนที่  2  จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ