14 สิงหาคม 2564

ครูโอ๊ะ เปิดโครงการ “ฝึกอบรมลูกเสือ​ เนตรนารี​ จราจร​”ออนไลน์

ครูโอ๊ะ เปิดโครงการ “ฝึกอบรมลูกเสือ​ เนตรนารี​ จราจร​” ออนไลน์ หวังขยายเครือข่ายจิตอาสาช่วยเหลือจราจรในโรงเรียน-สังคม ชื่นชมปรับกิจกรรมเหมาะกับยุค New normal กำชับความเจริญเทคโนโลยีควบคู่จิตใจแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ ตระหนักรู้-รับผิดชอบ-รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมพัฒนาประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์​ที่​ 14​ สิงหาคม​ 2564​ เวลา​ 09.00 น.​ นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ​ เนตรนารี​ จราจร​ แบบออนไลน์​ โดยมี​นายสุทิน​ แก้วพนา​ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นายเขษมชาติ อารีมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ นายณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ตลอดจน ร.ต.อ.พิเชษฐ วิเศษโชค วิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯรมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติและยินดี ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร รูปแบบออนไลน์ ในครั้งนี้ จากคำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการโยธินบูรณะ ถึงปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในสังคม กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพแก่ของคนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง เรากระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย พร้อมฝึกให้มีทักษะสัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในสถานศึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ทั้งยังสามารถนำความรู้ ทักษะเหล่านี้ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือสังคมได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านกระบวนการทางการลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีด้านการจราจร จะช่วยส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ การอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน มากยิ่งขึ้น ถือเป็นอุดมการณ์ของลูกเสือเนตรนารี ที่จะได้บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 

“ครูโอ๊ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการฝึกอบรมลูกเสือ​ เนตรนารี​ จราจร​ แบบออนไลน์​ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ทั้งลูกเสือและเนตรนารี มีความรู้ มีความเข้าใจกฎหมายจราจร สามารถใช้สัญญาณมือและนกหวีด อำนวยความสะดวกด้านจราจร และการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และมากไปกว่านั้นคือการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งที่เราคาดหวังก็คือ การจัดตั้งขยายเครือข่ายจิตอาสา และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคม ด้านการจราจรลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ 

ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้ที่ริเริ่มโครงการ และลูก ๆ ลูกเสือเนตรนารีทุกคน ที่มีจิตอาสาในทุกโรงเรียนที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ ซึ่งปรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวิถีปกติใหม่ (New normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 และขอขอบคุณคณะกรรมการการดำเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยจัดการฝึกอบรมส่วนกลาง และสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 18 สถานศึกษาทุกแห่ง ตลอดจนกองบังคับการตำรวจจราจร ที่ช่วยทำให้การฝึกปฏิบัติสัญญาณจราจรหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์ 

ท้ายสุด ขอฝากถึงลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้ารับการอบรมทุกคน ที่มีจิตใจอันงดงาม แม้ท่ามกลางสังคมในปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีมากมาย แต่ก็คงไม่สำคัญเท่ากับความเจริญก้าวหน้าด้านจิตใจของคนไทยทุกคน ที่ตระหนักรู้ ตระหนักรับผิดชอบและตระหนักในการมีจิตอาสาช่วยสังคม รวมทั้งตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทุกศาสนา ขอบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้โปรดอำนวยพรให้การจัดโครงการในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายทุกประการ และขอให้ลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยพิบัติ และภัยโควิดทุกคน” รมช.ศึกษาธิการ

จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์สร.ศธ.: รายงาน