15 กรกฎาคม 2564

มอบอุปกรณ์ ทางการแพทย์

เมื่อเร็วๆนี้ อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี มอบหมายให้พวงทอง ลลิตไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการกลาง มอบเงิน และสิ่งของบริจาคให้แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพชร ผู้อำนวยการในฐานะตัวแทนโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีเพื่อสู้ภัยโควิด 19 

ดังนี้

1. คุณอารยา อรุณานนท์ชัย และครอบครัวบริจาคเครื่องติดตามการทำงานของ หัวใจ และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,000,000 บาท

2. กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรีสนับสนุนแอลกอฮอล์ 95% ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน 2,000 ลิตร

3. พาลาทีน สวีทเทนเนอร์ใหม่ เพื่อคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวาน โดย บริษัท อีท เวลล์ จำกัดในเครือกลุ่มน้ำตาลราชบุรีขอส่งกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์

4. คุณสุธาวรรณ ลลิตไพศาล และครอบครัว บริจาค เตียงคนไข้ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 เตียง มูลค่า 50,000 บาท

5. กลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี ร่วมกับ บริษัท บาก้า จำกัด บริจาค เตียงคนไข้ (ไฟฟ้า) จำนวน 2 เตียงมูลค่า 100,000 บาท

6.กลุ่มพนักงานบริษัทน้ำตาลราชบุรี ร่วมบริจาคเตียงคนไข้ (ไฟฟ้า) จำนวน 1 เตียง มูลค่า 50,000 บาท