10 มิถุนายน 2564

ซีพีเอฟ มอบเครื่อง X-RAY หนุน รพ.สนามเจ็ดคต จ.สระบุรี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบเครื่อง X-RAY ระบบดิจิตอล ประสิทธิภาพสูง มูลค่า 3.8 ล้านบาท ให้แก่ นายแพทย์ กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสระบุรี จาก นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ โดยมี นายแพทย์ อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นายแพทย์ ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแค และ นายแพทย์ สมชาติ สุจริตรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ร่วมด้วย ณ  โรงพยาบาลสนามเจ็ดคต จ.สระบุรี 

ทั้งนี้ เครื่องดังกล่าวมีชุดประมวลผลภาพเอกซเรย์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) น้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปใช้ประโยชน์ตามโรงพยาบาลสนาม และจุดต่างๆ ที่จำเป็น ช่วยเพิ่มศักยภาพให้การปฏิบัติงานของทีมแพทย์ ในโรงพยาบาลสนามต่างๆ ได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 


ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเข้มงวดกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่ ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอในทุกวิกฤต ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญด้านอาหารไปช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะภาวะวิกฤตเช่นนี้ ดำเนินโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในฐานะนักรบเสื้อกาวน์ที่เป็นด่านหน้าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

จากวันแรก...ถึงวันนี้ ซีพีเอฟมอบอาหารพร้อมทาน สนับสนุนทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ค ตลอดจนน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด รวมถึงวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส สำหรับนำไปปรุงอาหาร แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน และหน่วยงานต่างๆ กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือด้านอาหารตามนโยบายเครือซีพี ภายใต้โครงการ "ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน