07 มิถุนายน 2564

มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อนัมนิกาย คณะสงฆ์มหายานที่เดินทางมาศึกษาในประเทศไทยจากประเทศไต้หวันและประเทศเวียดนามรวมไปถึงผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบเงินสนับสนุนและเวชภัณฑ์สมุนไพร เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

องพจนกรโกศล ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์และเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้นำเวชภัณฑ์สมุนไพรและเงินทุนสนับสนุนเพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 

ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร และเจ้าคณะแขวงช่างหล่อ เขต2ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานการดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มารับถวายและอนุโมทนาให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญมาทุกท่าน อีกด้วยสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงและแพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จึงได้ทำการเปิดโรงพยาบาลสนามจำนวน 2 แห่ง คือ


1.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร(200 เตียง)

2.วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร (200 เตียง)

เพื่อรองรับผู้ป่วย รวมกว่า400 เตียง จึงเป็นเหตุให้สถานพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ในการรองรับผู้ป่วย เป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์จึงได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ เวชภัณฑ์และทุนสมทบโรงพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์   (โรงพยาบาลสนาม วัดศรีสุดาราม) 

ครีมอาบน้ำสะอาด แชมพูสระผมสะอาด เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์ฆ่าเชื้อสูตรฟ้าทะลายโจร ครีมอาบน้ำฆ่าเชื้อโรค   สปาสเปรย์คลายปวดเมื่อย  สเปรย์ปรับอากาศ  สบู่สมุนไพร แป้งเย็น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สารสกัดกระชายขาวบรรจุแคบซูลและสารสกัดฟ้าทะลายโจรบรรจุแคบซูล

และในครั้งนี้มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับโรงพยาบาล จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในการช่วยผู้ป่วยโควิดที่มีอาการปอดอักเสบในภาวะขาดอากาศหายใจอีกด้วย และนี่ก็เป็นอีก1กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันเพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน