18 มิถุนายน 2564

โปรเวสต์จับมือสภาแพทย์แผนไทย แนะคนไทยใช้สมุนไพรต้านภัยโควิด -19

บริษัทโปรเฟสชั่นแนลเวสต์เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสภาการแพทย์แผนไทยเตรียมแผนปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของทางบริษัทเพื่อทำเป็นสวนสมุนไพรไทย เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของชุมชนอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่น่าสนใจโดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังระบาดในปัจจุบันโดยทางสภาการแพทย์แผนไทยได้แนะนำประชาชนคนไทยให้รักษาสุขภาพ และป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางการแพทย์แผนไทยเบื้องต้นอีกด้วย

พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทยกล่าวว่า  “การแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกให้กับประชาชน โดยสามารถใช้ร่วมกับ การแพทย์แผนอื่นได้ต้องเลือกส่วนดีของแต่ละอย่างมาใช้ร่วมกันได้อย่างสูงสุดซึ่งในเรื่องของการป้องกัน นอกจากการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เราควรปฏิบัติตัวตามหลัก “5 อ.” ซึ่งเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิต ในเรื่องของ อาหาร, ออกกำลังกาย, อากาศ, อารมณ์ และ อุจจาระเรายังควรดูแลตัวเองในส่วนของการนำหลักการของแพทย์แผนไทยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย”“เรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญดั่งคำที่ว่า “You are what you eat” คุณกินอะไรก็จะเป็นแบบนั้นเราก็นำมาใช้ในการป้องกันตนเองได้ ซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า โควิด-19 ไม่ชอบอุณหภูมิร่างกายที่ร้อน เราจึงควรทานสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนกินเป็นอาหารคำแนะนำที่ดีที่สุด คือ สมุนไพรในครัวเรือนใกล้ตัว เช่น พวกเครื่องต้มยำไม่ว่าจะเป็น ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด มะนาว หรือพวกอาหารบำรุงปอดและระบบทางเดินหายใจ อาทิ หญ้าดอกขาว, ขมิ้นชัน, มะขามป้อม, รางจืด และฟ้าทะลายโจร นอกจากนั้นยังมีผักและผลไม้ เช่น บล็อคโคลี่, แอปเปิ้ล, แครอท, รังนก, ขิง, กระเทียม, และ ชาดำ รวมถึงการหลีกเลี่ยงอาหารมันๆ หรือ อาหารที่มีน้ำตาลมากนี่เป็นหนึ่งในวิธี ทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมไปถึงการใช้น้ำเกลือหรือน้ำมะนาวอุ่นๆ กลั้วคอ เพราะเป็นการช่วยยับยั้งเชื้อโรคที่จะเจริญเติบโตในลำคอซึ่งถ้าเราสามารถทำได้ มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยป้องกันตัวเองอีกทางหนึ่ง” 

“การรักษาตามหลักตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทยเรามีคัมภีร์ที่เรียกว่า “ตักศิลา” โดยในคัมภีร์ได้กล่าวถึงการรักษา “ไข้พิษ” - “ไข้กาฬ” ที่มีลักษณะตามอาการใกล้เคียงกับ โควิด-19 ทั้ง 15 อาการ อาทิเช่นเจ็บคอ, มีไข้, ไอแห้ง, ปวดเมื่อยร่างกาย, ท้องเสีย และ ระบบทางเดินหายใจขัดข้องเป็นต้น ซึ่งทางการแพทย์แผนไทย มีวิธีการรักษา 3 ขั้นตอน เรียกว่า การกระทุ้งพิษ, การแปรพิษ และการครอบไข้

“ในส่วนของการแปรไข้ซึ่งจะเป็นการรักษาโรคตามอาการ โดยใช้ยาตามตำหรับยาต่างๆ ตามหลักของแพทย์แผนไทยเช่น อมฤตวาที, ประสะมะแว้ง แก้อาการไอ ส่วน ประสะจันทร์แดง, จันทลีลาจะช่วยในการลดไข้ แต่ถ้าไม่สะดวกเราสามารถกินสมุนไพรเชิงเดี่ยวได้เช่น เช่นถ้ามีอาการไอ เจ็บคอ สามารถกินฟ้าทะลายโจร หรือ มะแว้งซึ่งเป็นส่วนผสมในตำหรับยาแทนได้เช่นกัน ส่วนการครอบไข้จะเป็นการป้องกันไข้กลับซ้ำ โดยจะใช้ “ยาขาว”ซึ่งจะเป็นตำหรับที่จารึกในหลักศิลาจารึกที่วัดโพธิ์”

“หลังจากการรักษาแล้วการฟื้นฟูร่างกาย  เราสามารถใช้หลักการเดียวกับการป้องกันได้โดยเฉพาะหลักการ “5 อ.” ที่กล่าวไปแล้ว และเพิ่มเติมในส่วนของ “ธรรมานามัย”ซึ่งเป็นการฟื้นฟูทางจิตใจด้วยการใช้ธรรมะ ทำให้ร่างกายผ่อนคลาย พยายามอย่าวิตกไม่เครียด นอกจากนั้นแนะนำให้ออกกำลังกายตามหลัก “ฤาษีดัดตน” ที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ คือหลักการของแพทย์แผนไทยที่ทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ในสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ได้”

พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกรรมการ
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

ทางด้าน พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงสิ่งที่ทางบริษัทต้องการทำเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบว่า “ทาง โปรเวสต์ ต้องการให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนอกเหนือจากพื้นที่การฝังกลบกากอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งกากที่ไม่มีพิษและกากมีพิษที่ได้รับการบำบัดเรียบร้อยแล้ว ที่จังหวัดสระแก้วเรายังมีพื้นที่ว่างจำนวนมาก ซึ่งเราเรียกว่า “บัฟเฟอร์ โซน”ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างที่จะทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันเพื่อเป็นการการันตีความปลอดภัยแก่ชุมชนโดยรอบ”

“โดยที่ทางโปรเวสต์มีความคิดที่จะทำให้พื้นที่นั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของชุมชนซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมพื้นที่ โดยจะนำไม้ยืนต้นมาปลูก พัฒนาให้ร่มรื่นและมีแนวคิดให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมในการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจในอนาคตให้กับชุมชนนอกจากนั้นยังมีแนวคิดที่จะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ปลูกพืชสมุนไพรเนื่องจากเล็งเห็นว่าการปลูกพืชสมุนไพร มีประโยชน์หลากหลายทั้งในเรื่องความมั่นคงทางยา การดูแลสุขภาพชุมชน โดยที่ชุมชนได้รับความรู้และผลผลิตที่เราสามารถนำไปใช้ได้ด้วย”

“แต่เนื่องจากยังมีความรู้ด้านสมุนไพรที่จำกัดจึงอยากขอองค์ความรู้ที่ชัดเจน รวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ จากสภาแพทย์แผนไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น ชนิดของสมุนไพรที่ควรปลูกและการดูแลรักษา ต่อยอดไปจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชนได้โดยทางท่านพลเรือเอกชาญชัย ได้แนะนำให้ทำโครงการอนุรักษ์ปลูกสมุนไพรที่หายากและมีระยะเวลาเจริญเติบโตช้า รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อเป็นการเผยแพร่ และสืบสานความรู้แพทย์แผนไทยสู่คนรุ่นหลัง”

สำหรับผู้ที่สนใจในรายละเอียดของกิจการบำบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prowaste.co.th/ /
Facebook : Professionalwastetechnology1999 / Line@ : @prowasteหรือ
โทรศัพท์ 02-942-9480-2, 091-756-8888

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ตามลิ้งค์
ตอนที่ 1  https://www.youtube.com/watch?v=I4DgX4_MVNI&t

ตอนที่ 2  https://www.youtube.com/watch?v=sQINmD58UeQ