12 พฤษภาคม 2564

วิริยะประกันภัยห่วงลูกค้าโควิด เปิดช่องทางพิเศษ“เคลมออนไลน์”

วิริยะประกันภัยเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายค่าสินไหมประกันภัยโควิด  เปิดช่องทางพิเศษเคลมประกันภัยผ่านระบบออนไลน์  ไม่ต้องหอบหลักฐานมายื่นเบิกถึงที่ทำการ เพียงแค่โทร 1557 เพื่อเข้าสู่ระบบบริการ VClaim on VCall ”  หรือผ่านระบบ  Line ID:@ViriyahHealth  เพื่อยื่นเอกสารหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านจอมือถือ และรับค่าสินไหมทันควันผ่าน E-Banking

​นายสยม โรหิตเสถียร  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิดรอบ 3 นับเป็นวิกฤตที่สร้างผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมรุนแรงยิ่งกว่าในรอบที่ผ่านๆมาและยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง  อีกทั้งเป็นสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งปฎิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ซึ่งวิริยะประกันภัยได้ดำเนินการไปแล้วในหลายๆเรื่อง อาทิ การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ การสนองรับนโยบาย Work From Home ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเจตจำนงค์อันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมไทย  ด้วยการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

​“นอกจากบริษัทฯได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้การสนับสนุน เพื่อร่วมกันสู้ภัยวิกฤตโควิดและให้ก้าวผ่านไปด้วยดีนั้น ในแง่ของการดำเนินธุรกิจบริษัทฯยังตระหนักถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด จึงได้ดำเนินการหามาตรการต่างๆและหมายรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่หรือจัดหาใหม่ มาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัย”


​นายสยมกล่าวต่อไปอีกว่า มาตรการล่าสุดที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ การเปิดช่องทางพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการเคลมสินไหมทดแทน โดยเป็นการบริการที่มุ่งเน้นช่วยอำนวยความสะดวก ไม่ให้ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะเคลมประกันภัยโควิดต้องเสียเวลาในการเดินทางและต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด เพียงแค่นำหลักฐานเอกสารมาประกอบการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน ณ ที่ทำการศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทนที่ตั้งอยู่ทั่วไทย อีกทั้งเอกสารการเบิกจ่าย ไม่ว่าจะเป็นใบรายงานแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร สามารถถ่ายรูปส่งผ่านระบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

​โดยผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด  สามารถเข้าระบบบริการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ทันที ด้วยการโทร 1557 เพื่อเข้าสู่ระบบบริการ “ VClaim on VCall” ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทจัดพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการเคลมประกันภัยรถยนต์ โดยผู้เกิดเหตุไม่จำเป็นต้องรอพบพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุหรือที่เรียกกันติดปากว่าพนักงานเคลม แต่สามารถพูดคุยกันได้ผ่านจอมือถือ ซึ่งจะทำให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วแบบเรียลไทม์  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายเช่นเดียวกันที่บริษัทจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ตลอดไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นมา เพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการเคลมสินไหมประกันภัยโควิดเป็นการเฉพาะ อีกทั้งเอกสารการเบิกจ่าย ไม่ว่าจะเป็นใบรายงานแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร สามารถถ่ายรูปส่งผ่านระบบดังกล่าวได้โดยตรง นอกจากนี้การเคลมประกันภัยโควิดยังสามารถใช้บริการผ่านระบบ LINE@ ซึ่งเพียงแค่ส่งเอกสารผ่าน Line ID: @ViriyahHealth เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างทันควันผ่าน E-Banking เช่นเดียวกัน

​“บริษัทฯขอให้คำมั่นว่า จะไม่หยุดยั้งในการที่จะพัฒนาการบริการและสร้างนวัตกรรมเพื่อมาช่วยตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ท่ามกลางภาวะวิกฤตอันเต็มไปด้วยข้อจำกัดต่างๆจากไวรัสโควิด โดยเฉพาะการมุ่งเน้นสนับสนุนมาตรการ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” ซึ่งเป็นวิธีการต่อสู้โรคระบาดไวรัสโควิดได้ดีที่สุดและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก” นายสยมกล่าวในที่สุด