09 กุมภาพันธ์ 2564

ทีเอ็มบีส่งมอบเงินจากการบริจาคคะแนนWOW ของลูกค้าให้สภากาชาดไทย และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจำนวนกว่า 4.4 ล้านบาท

ทีเอ็มบีโดยนางสาวสรรค์ดารา สิงห์ทอง หัวหน้า บริหารโซลูชันลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทีเอ็มบีหรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)เป็นตัวแทนลูกค้าธนาคารส่งมอบเงินบริจาคจากโครงการแบ่งปันน้ำใจผ่านลอยัลตี้โปรแกรม WOW เปลี่ยนคะแนน WOW เป็นเงินบริจาค (ทุก 1 WOW เปลี่ยนเป็นเงินบริจาค  1 บาท) ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563โดยได้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 4,480,420 บาท แบ่งเป็นเงินบริจาคเข้าสภากาชาดไทย 2,084,260 บาท และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 2,396,160 บาท โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนายสว่าง ศรีสม กรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นผู้รับมอบเงิน ณทีเอ็มบีสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

#TMB #MakeREALChange #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

  นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

2.      นายวีระชัย อมรรัตน์หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร องค์กรรัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทีเอ็มบี

3.      นางสาวสรรค์ดารา สิงห์ทอง หัวหน้า บริหารโซลูชันลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทีเอ็มบี

4.      นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

5.      นายสว่าง ศรีสม กรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

6.      ดร.สุชญาเฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 1.