01 กุมภาพันธ์ 2564

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย แถลงแนวทางการทำงานปี 2564

เมื่อเร็วๆ นี้  ณ  โรงพยาบาลเมดพาร์ค  ถนนพระราม 4 ดร.เพ็ญ - ชณิชา ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวแนวทางการทำงานของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ปี 2564​ ในงานได้รับเกียรติจาก ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และแขกผู้
มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิเช่น  พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์, ม.ล.สิริน รองทรง, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี,  คุณสุมณี คุณะเกษม, คุณสมถวิล ปธานวนิช, คุณลลิสา จงบารมี, พลอากาศโทน้อย ภาคเพิ่ม, กำนันยงยศ แก้วเขียว,คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ และคุณรัฐฉัตรพร ใจกุศลกมน  ​
อนึ่ง สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้สตรีและบุคคลทั่วไป  ร่วมกันทำความดี เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำความดี การเสียสละ  ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี และบุคคลที่ทำความดี ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของสตรีที่จะเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยปี​ ​2564​ สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย​ มีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือครอบครัวของสตรีที่เป็นลูกหนี้ธนาคารในด้านสินเชื่อบ้าน และช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร  ปัจจุบัน​สมาพันธ์​ฯ​ มีสมาชิกมากกว่า 10000 คนจาก​ทั่วประเทศสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย
ได้ทาง เฟสบุ๊ค สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย