05 มกราคม 2564

ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี ร่วมช่วยกันบริจาคโลหิตผ่านวิกฤติโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

นางสาวประภาภรณ์ อุดมวินิจศิลป์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี ช่วยกันบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ระบาด COVID – 19 ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ในภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ พร้อมประกาศเป็นแกนกลางสร้างมาตรการเข้มเป็นสถานที่สะอาดปลอดเชื้อ COVID – 19 สร้างความมั่นใจความปลอดภัยทั้งผู้บริจาคโลหิต และการส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังผู้ป่วยต่อไป

สำหรับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ได้ออกมาตรการสร้างความมั่นใจ ให้เป็นสถานที่ปลอดภัยจาก COVID – 19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่มีความประสงค์บริจาคโลหิต ติดตั้งแอลกอฮอลล์เจลทั่วอาคาร เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตทำความสะอาดมือ ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นห้องรับบริจาคโลหิต ห้องปฏิบัติการ ห้องผลิต ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 0.05 % Sodium hypochlorite ในส่วนพื้นห้องสำนักงานให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปตามมาตรฐาน ทำความสะอาดบริเวณปฏิบ้ติงาน เช่น โต๊ะเก้าอี้ ปุ่มกดลิฟต์ และจุสัมผัสร่วมต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื่อ 70% alcohol เปลี่ยนผ้าคลุมตัวผู้บริจาคโลหิตผืนใหม่ทุกวัน และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรับบริจาคโลหิต
ขอเชิญผู้มีจิตทรัศธา ผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ที่ครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือนแล้ว มาบริจาคโลหิตเร่งด่วน เพื่อช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยูดนักขัตฤกษ์  เปิดรับบริจาคตั้งแต่เวลา 09.00 -15.30 น. ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ส่วนหน่วยเคลื่อนที่บริเวณหน้าอมตะนคร

เปิดรับบริจาคในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี  เปิดรับบริจาคตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
 (เปิดทุกวัน ไม่หยุดพักเที่ยง) หรือสอบถามได้ที่ ทรศัพท์หมายเลข 038 – 278905 ต่อ 111

ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี ร่วมช่วยกันบริจาคโลหิตผ่านวิกฤติโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย

ให้กับผู้ป่วย https://bit.ly/3okeWsL
ปริญญา/ข่าว/ภาพ