06 มกราคม 2564

กสอ. หนุนฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเฟส 2 สู้ Covid-19 เตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมโครงการ

พร้อมรับสิทธิ์ตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขอฉลากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อขอรับเครื่องหมายคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) และรับสิทธิ์การให้คำแนะนำปรึกษา การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ภายใต้ข้อกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สำหรับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศไทยและลดการนำเข้า โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtJJKWC6bKGTuK36hvuJ58itAfkHA-xgFT__-e-3c8dhVnuQ/viewform


สอบถามได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2367 8279, 0 2367 8260 และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 546 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย กดลิงค์ https://www.facebook.com/ThailandTextilesTag


#ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย #Thailandtextilestag #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ