11 ธันวาคม 2563

การท่องเที่ยวมาเลเซียจัดกิจกรรม Malaysia Truly Asia ASEAN Virtual Hunt 2020

11 ธันวาคม 2563 ที่การท่องเที่ยวมาเลเซียได้ประกาศเปิดตัว Malaysia Truly Asia ASEAN Virtual Hunt 2020 ซึ่งเป็น กิจกรรมการล่าขุมทรัพย์เสมือนจริง ซึ่งจัดขึ้น เป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของมาเลเซีย และ เมืองต่างๆ แนวคิดใหม่นี้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ทาให้การเดินทางระหว่างประเทศต้องหยุดชะงักไป

สำหรับ Malaysia Truly Asia ASEAN Virtual Hunt 2020 ได้รับการสนับสนุนและสนับสนุน โดยเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฯพณฯ Datuk Zainal Abidin Bakar การจัดขึ้น เพื่อเชื่อมโยงตัวแทนสื่อมวลชน 30 ทีมจาก 9 ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลทั่วมาเลเซีย และ เพื่อชิงรางวัลเงินสด รวมมูลค่าสูงสุด 1,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งจัดขึ้น บนแพลตฟอร์ม Zoom โดยนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกล่าขุมทรัพย์เสมือนจริงเป็นเวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง แต่ละทีมจะเริ่มการ ล่าเบาะแสที่เป็นความลับตามสถานที่สำคัญ และเมืองที่มีอยู่ในมาเลเซีย ผู้เข้าร่วมจะนาทางโดยใช้ Google Maps และส่งคาตอบ ผ่าน Google Forms

นาย Zulkifly Md Said Director-General of Tourism Malaysia กล่าวว่า กิจกรรม virtual hunt เป็นวิธีที่ไม่เหมือนใคร ในการโปรโมท และ ทำให้มาเลเซียเป็นจุดหมายปลายทางในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ กิจกรรมเสมือนจริงในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์แบบมาเลเซีย และเป็นรูปแบบการเปิดตัวสาหรับผู้ที่เคยมาที่นี่ และ คิดถึงประเทศของเรา พวกเราหลายคนต้องระงับใจไว้ก่อนเนื่องจากการระบาดของโรคได้ทาให้ผู้คนไม่อยากเดินทาง แต่สิ่งนี้จะทาให้ผู้คนรู้สึกเหมือนไปเยือนมาเลเซียโดยผู้เข้าร่วมจะเล่นเป็นทีมจากสถานที่ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ อีกด้วย