23 ธันวาคม 2563

โอทอปเทรดเดอร์ ประเทศไทย เสริมแกร่ง!!! นำทัพผู้ซื้อพบผู้ขาย กว่า 100 ราย

 เจรจาจับคู่ทางธุรกิจสร้างช่องทางการตลาดกับ OTOP OUTLET ภายในงาน OTOP CITY 2020

บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ภายในงาน โอทอป ซิตี้  (OTOP CITY 2020) ผู้ซื้อพบผู้ขาย มากกว่า 100 ราย  นำทัพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร่วมจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์   โอทอป เสริมความแข็งแกร่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธาน บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า กรมพัฒนาชุมชน ไว้วางใจมอบหมายให้บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) ผู้ดำเนินการด้านการตลาดสินค้าโอทอปในการหาช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการในประเทศ จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ภายในงาน โอทอป ซิตี้  (OTOP CITY 2020) เนื่องจากโอทอปเทรดเดอร์ ประเทศไทยทำหน้าที่ รวบรวมสินค้า กระจายสินค้า กระตุ้นช่องทางการจำหน่าย เชื่อมโยงการตลาดเดิม   รุกตลาดใหม่ ให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอปทุกระดับอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตที่ไม่ถนัดเรื่องการตลาด สามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น และยังสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าได้ดีขึ้น โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการขับเคลื่อนผลักดันงานโอทอป ในรูปแบบ โอทอปโชว์ห่วยช่วยชุมชน โอทอปเทรดเดอร์แบรนด์ และ โอทอปเอ้าท์เลท ทั้งนี้ มีแผนที่จะสร้าง โอทอปแฟรนไชส์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังมองหาธุรกิจใหม่ทางโอทอปเทรดเอดร์ ประเทศไทย มีแผนที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการโอทอปให้มีโอกาสได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านศูนย์ OTOP Outlet เป็นศูนย์รวมสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศ  ปีนี้นำผู้ขายกว่า 100 ราย ผู้ซื้อจำนวน 24 ราย มาเจรจาธุรกิจร่วมกัน และมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกันทุกวันตลอดการจัดงาน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และผู้ซื้อจากกลุ่มโมเดิร์นเทรด ร้านค้า ห้างร้าน และกลุ่มช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำ

ด้านนาย สมปอง อาจณรงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ กรมพัฒนาชุมชน กล่าวว่า งานโอทอป ซิตี้ 2020 ต้องการที่จะเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนและเข้มแข็ง โดยใช้เวทีนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการให้นำผลิตภัณฑ์มาจัดหน่ายให้เกิดการเรียนรู้ เห็นตลาดที่ชัดเจนและถูกต้องสามารถตอบโจทย์ลูกค้า  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าโอทอปอย่างแท้จริง และยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง งานโอทอป ซิตี้ 2020 มีผู้ประกอบการทั้งสิ้นที่ผ่านการคัดสรรกว่า 17,000 ราย นำผลิตภัณฑ์มาร่วมออกบูธกว่า 3,000 บูธ เป็นผลิคภัณฑ์ระดับ 3-5 ดาว มาจัดจำหน่าย และช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลส่งความสุขปีใหม่ จึงเป็นโอกาสดีที่จะช่วยรณรงค์ให้ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์โอทอปเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปให้มีช่องทางการตลาดมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ปัจจุบันสามารถสั่งซื้อได้ผ่านออนไลน์และออฟไลน์ชั้นนำ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยนาย สราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการ สำนักฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก กล่าวว่า สสปน. หรือ ทีเส็บเห็นศักยภาพของสินค้าโอทอป แหล่งสินค้าชุมชน และการท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี  จึงเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ภายในงาน OTOP CITY 2020 ภายใต้โครงการ Empower Thailand Exhibition   หรือ EMTEX  สนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกทั้งได้ยกระดับการจัดงานแสดงสินค้า เป็น Trade Exhibition 

ทั้งนี้จะช่วยผลักดันสินค้าโอทอป รวมถึงสินค้าในท้องถิ่นมาสู่กลุ่มลูกค้างานประชุม สัมมนา หรืออุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในรูปแบบสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ในกิจกรรมไมซ์ นอกจากนี้ภายในงานจะมีการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเวทีการตลาดในอนาคต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม


นายวัชรพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย การจัดเจรจาจับคู่ทางธุรกิจในปีนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและเกิดมูลค่าการซื้อขายภายในงาน คาดว่าจะมีการเจรจาซื้อขายที่สร้างมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ในบูธ OTOP Intertrader   ภายใต้งาน OTOP CITY 2020