08 ตุลาคม 2563

จังหวัดนนทบุรี จับมือ องค์การตลาด ร่วมลงนาม MOU ผสานการจัดตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา

ผลักดันการท่องเที่ยวตลาดน้ำวิถีใหม่
พร้อมเส้นท่องเที่ยวโดยจักรยานชมความงามสองนที นนทบุรี-ตลิ่งชัน

    วันที่ 8 ตุลาคม 2563  ที่ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม  ประธานกรรมการองค์การตลาด  ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา โดยมี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายอำเภอบางกรวย  หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้นำองค์กรชุมชน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน 

     “ตลาดคลองสองนครา” องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย มุ่งสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำวิถีใหม่ ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของประชาชนริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ ระหว่างนนทบุรี และเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร  โดยตลาดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ทั้งสินค้าเกษตร อาหาร สมุนไพร และสินค้าในชุมชน ภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าในสไตล์โมเดิร์น เรียบง่าย ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับบรรยากาศริมสองฝั่งคลอง โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางน้ำ และเส้นทางจักรยาน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยววันเดียวหรือวันเดย์ทริป (One Day Trip) นอกจากนี้ ยังมีลานจอดรถ และท่าเรือไว้รอต้อนรับนักเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดแห่งนี้ 

    การทำข้อบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร พร้อมทั้งร่วมมือกันในการสนับสนุนด้านทรัพยากร และข้อมูลทางวิชาการในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข่าวสารแบบบูรณาการร่วมกัน โดยที่องค์การตลาดจะเป็นผู้ที่ดำเนินการด้านการดูแลสถานที่ การอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ การจราจร และระบบสาธารณูปโภค การโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป สำหรับทางด้านจังหวัดนนทบุรีจะเป็นผู้ส่งเสริมดูแลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “นนทบุรี การันตี” ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี มาจัดจำหน่ายในตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเสริมสร้างให้เกิดช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ในโอกาสนี้ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเที่ยวชม ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 โดยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 31ต.ค.63 พร้อมร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง  จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุค การแสดงท้องถิ่น และเลือกซื้อสินค้าชุมชน และอาหารรสเด็ดมากมายในตำนาน และหลังจากนี้จะมีการเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แล้วพบกันที่ ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา ซอยสวนผัก 4 ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร