21 กันยายน 2563

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ ผนึกกำลัง 15 องค์กรชั้นนำ

 ชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมประชันไอเดียสร้างสรรค์ไวรัลคลิป
‘ยุคนิวนอมอล’ ในโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 ปี 3


สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ และกระทรวงอุดมศึกษาฯ ร่วมกับ 15 องค์กรชั้นนำ เปิดพื้นที่เวทีสร้างสรรค์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ในโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 ที่จะมาเฟ้นหานักโฆษณาหน้าใหม่ ยุคนิวนอมอล ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง  

นางสาวกัลยา แสวงหาบุญ  เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กล่าวว่า “ โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (MHESI) ผนึกกำลัง 15 องค์กรธุรกิจรวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การผลิตไวรัลคลิปโฆษณา ที่ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการทำการตลาดในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้กับนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อปั้นนักโฆษณาวัยทีน ตอบโจทย์การตลาดยุคดิจิทัล 

โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอโฆษณา จากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา โครงการ X Campus Ads Idea Contest ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา โครงการ มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 721 ทีม 2,884 คน จาก 56 สถาบันทั่วประเทศ และภายหลังจากกการปิดรับสมัครโครงการในปี 2020 เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมานี้ ปรากฏว่าได้มีผู้สนใจสมัครแข่งขันในปีนี้สูงถึง จำนวน 1147 ทีม 4,588 คนจาก 63 สถาบันทั่วประเทศ โดยในรอบการคัดเลือกแต่ละทีมจะได้โจทย์จากผู้ประกอบการชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรมพร้อมคำแนะนำต่าง ๆ ที่จะนำไปสร้างสรรค์เป็นไอเดียในการผลิตวิดิโอโฆษณา โดยในการแข่งขันรอบที่ 1 จะนำส่งผลงานเป็น Storyboard ให้คณะกรรมการคัดเลือก จากนั้นหากทีมใดได้ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 จะต้องมาโค้ชชิ่งปรับปรุงผลงานก่อนผลิตจริงกับทางแบรนด์ พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนการผลิตทีมละ 5,000 บาท เพื่อเริ่มลงมือทำผลงาน และเมื่อผลงานเสร็จสิ้นแล้วจะมีการนำคลิปมาเผยแพร่ลงเฟสบุ๊คโครงการในวันที่ 21 พฤศจิกายน 63 เพื่อวัดคะแนนความไวรัลออนไลน์ของคลิปต่อไป ซึ่งในปีที่ผ่านาองค์กรที่เข้าร่วมได้นำคลิปวิดิโอโฆษณา ทำขึ้นไปต่อยอดในด้านการตลาด กระตุ้นยอดขายผ่านระบบออนไลน์ จนประสบความสำเร็จ จึงถือเป็นการสร้างประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกมาทำงานกับผู้ประกอบการจริงในตลาดแรงงาน”นางสาวกัลยากล่าว และเพิ่มเติมว่า

“ยิ่งในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) คลิปโฆษณาออนไลน์ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างมาก เห็นได้จากช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างหันมาขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ซึ่งกระบวนการผลิตคลิปโฆษณา เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในธุรกิจยุคใหม่ โดยโครงการนี้เป็นการจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังสร้างนักโฆษณาหน้าใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการในโลกดิจิทัล
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  รวมทั้งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักโฆษณาหน้าใหม่ ได้มีทักษะจากผู้ประกอบการที่คลุกคลีอยู่ในวงการจริง ซึ่งในอนาคตน้องๆ เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่สำคัญในปีนี้ มีองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 15 องค์กร ที่จะมาร่วมเป็นโจทย์ในการแข่งขัน พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำ
แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน อาทิ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท พัฒน์พลัส จํากัด , บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด , บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)  

โดยผลการประกวดในปีนี้ จะประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งทีมชนะเลิศ
จะได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจันทร์ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ขณะที่รองชนะเลิศอันดับ 3 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเช่นกัน

โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จึงเป็นอีกก้าวสำคัญ ในการสร้างนักโฆษณารุ่นใหม่ ที่จะขึ้นมาประดับวงการ และสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ Digital Economy ให้กับอนาคตอีกด้วย ”