26 สิงหาคม 2563

PTT GC GCME จับมือพัฒนาเทคโนโลยี Microchannel Heat Exchanger

ทดแทนการนำเข้า ประหยัด 40 ล้านบาท
สร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มปตท.


นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด หรือ GCME ร่วมลงนามในพิธีลงนาม License Agreement ของโครงการ Microchannel Heat Exchanger ณ  ห้องพลังไทย สำนักงานใหญ่ ปตท.

ความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยช่องการไหลขนาดไมโคร สเกล (Microchannel Heat Exchanger Technology) นี้ อาศัยองค์ความรู้ด้าน Microchannel Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการออกแบบให้เครื่องมือในกระบวนการผลิตมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมได้ถึง 70 - 90% อีกทั้งช่วยเรื่องการลดอุณหภูมิของสารไฮโดรคาร์บอนในกระบวนการลงจากเดิม 5-20  องศาเซลเซียส ทำให้สารไฮโดรคาร์บอนกลั่นตัวเป็นของเหลวได้มากขึ้น ช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดเงินได้ถึงปีละ 40 ล้านบาท จากการร่วมมือวิจัยนี้ ปตท. และ GC ยังได้ร่วมกันยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 40 ฉบับ โดย ปตท. และ GC ในฐานะเจ้าของเทคโนโลยี ได้อนุญาตให้ GCME ในฐานะผู้นำทางด้าน Maintenance and Engineering Solution Provider เป็นผู้ที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งทำการตลาดเข้าทดแทนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเทคโนโลยีเดิมในอุตสาหกรรม LNG, LPG, HVAC และจำพวกอุตสาหกรรมอาหาร 

ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มปตท. ในการร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละบริษัทมารวมกัน เพื่อสร้างเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความแข็งแกร่งและมั่นคงให้กลุ่มปตท.