26 สิงหาคม 2563

“ประกันโควิด 19 ชีลด์” วิริยะประกันภัย คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปี

​รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2020” ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ โควิด 19 ชีลด์ (Covid-19 Shield) ของบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการโหวตจากผู้บริโภค ให้ได้รับรางวัลดัในหมวดสินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทการเงิน การลงทุน และประกัน ณ หอประชุม C Asean ชั้น 10 อาคารซีดับเบิ้ลยู (ไซเบอร์ เวิลดิ์) ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

​สำหรับงานรับรางวัลที่จัดขึ้นครั้งนี้ นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รวบรวมและคัดเลือกรายชื่อสินค้าและบริการ ที่มีนวัตกรรมทางด้านสินค้า บริการ หรือกระบวนการทางธุรกิจที่โดดเด่น
นำเสนอแก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมลงคะแนนโหวตเลือกสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2563 รวม
ทั้งสิ้น 31 แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ประกอบด้วย สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม, แฟชั่นและเครื่องประกับ, สินค้าบริโถค, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สินค้าบริการทางธุรกิจ, สินค้าเพื่ออุตสาหกรรม, สินค้า
ไลฟ์สไตล์, สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม, ของใช้ภายในบ้าน, การเงิน การลงทุน และประกัน