19 มิถุนายน 2563

มูลนิธิพระยูไลฯ ร่วมกับคณะ บริจาคผลิตภัณฑ์ป้องโควิดแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สงฆ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณพระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียนมหาเถระ) รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท และฝ่ายมหายาน การนี้หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร ธิดาในหม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร ร่วมทำบุญถวายมหาสังทานชุดสุขภาพ แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ในครั้งนี้ด้วย

   
 

และได้มอบเวชภัณฑ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงฆ์โดยมีนายแพทย์รัฐดำรงค์ ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับของบริจาค เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และพระสงฆ์อาพาธที่กำลังรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ประกอบด้วย พระยูไลไภษัชย์คุรุพุทธเจ้าจำลอง พร้อมซุ้มประดิษฐาน แชมพูสระผมอาบน้ำ สูตรฟ้าทะลายโจร เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปา(สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย) ถุงมืออนามัย รถวีลแชร์แผ่นรองเตียงกันเปื้อน แพมเพิสผู้ใหญ่ เป็นต้น

 ในการนี้ขออนุโมทนาบุญกับ 
-คณะศิษยานุศิษย์รายการเสียงธรรมจากมหายาน
-คณะศิษยานุศิษย์รายการตามรอยพระโพธิสัตว์
-คณะทำงานวัดธรรมปัญญารามบางม่วง และมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ ในนาม โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์ โครงการอโรคยามหายาน โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ที่ได้รับความทุกข์จากอาการเจ็บป่วยต่อไป