16 พฤษภาคม 2563

เตรียมความพร้อมสถาน ประกอบการ Spa - นวดเพื่อสุขภาพ

Oasis Spa


ดร.สุวภรณ์ แนวจำปาการเพื่อสุขภาพ  ถ่ายทำสื่อวีดีทัศน์ ณ  เดอะ โอเอซิส สปา หรือ The Oasis Spa Bangkok Sukhumvit 31 สถานที่ผ่อนคลายของร่างกายด้วยวิธีการนวดสปา

เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการเตรียมความพร้อม  เพื่อเปิดกิจการสถานประกอบการสปา  นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงามเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19
 เดอะ โอเอซิส สปา หรือ The Oasis Spa Bangkok Sukhumvit 31 สถานที่ผ่อนคลายของร่างกายด้วยวิธีการนวดสปา