13 พฤษภาคม 2563

“สูงอายุ มาร์เก็ตเพลส (market place)” ช่องทางใหม่สำหรับการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ


          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุหลายคนต้องหยุดงานอยู่บ้าน ไม่มีรายได้กลายเป็นคนว่างงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. จึงได้วางแนวทางส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และสร้างโอกาสใหม่ในการทำงานช่วง COVID-19 โดยจัดทำ “สูงอายุ มาร์เก็ตเพลส“ ทางเลือกใหม่สำหรับการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของคลังปัญญาผู้สูงอายุ

วิสาหกิจชุมชน และภาคีเครือข่ายองค์กร ที่รับฝากขายเพื่อการกุศล เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถขายสินค้าออนไลน์ ไม่ต้องเสี่ยงออกนอกบ้าน ไม่ต้องมีหน้าร้านสามารถขายของได้ตลอด 24 ชั่วโมง

         สินค้าที่ผู้สูงอายุนำมาฝากขายผ่านทาง “สูงอายุ marker place “มีความหลากหลาย น่าสนใจและมีคุณภาพสูง โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักสิบ จนถึงราคาหลักแสนบาท โดยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปรับทราบถึงช่องทางการขายของออนไลน์ผ่านช่องทางใหม่นี้ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 4,000 คน"


สุดท้ายนี้ขอฝาก “สูงอายุ market place” ไว้เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และขอเชิญชวนผู้สูงอายุหรือบุคคลที่ยังไม่สูงอายุทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการค้าขายออนไลน์ “สูงอายุ market place” ผ่านช่องทาง www.dop.go.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 642 4337 ต่อ 305