24 พฤษภาคม 2563

ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คลับ จ.ภูเก็ต เข้ารับใบรับรองมาตรฐาน สนามกอล์ฟแห่งแรกใน จ.ภูเก็ต

สนามกอล์ฟ สะอาดปลอดภัยป้องกัน
โรค COVID-19 แห่งแรกใน จ.ภูเก็ต 


          นายธีระ วงศ์สวนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)  (ซ้าย)
ในนามสนามกอล์ฟ ล็อคปาล์ม  กอล์ฟ คลับ  เข้ารับประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานปฎิบัติตาม
คำแนะนำ สนามกอล์ฟ สะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด -19 จากกรมอนามัย  โดยได้รับเกียรติ
จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ขวา) เป็นประธานในพิธีรับมอบ  ณ หอประชุม  อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้