21 เมษายน 2563

KI Sugar Group

มอบแอลกอฮอล์ 50,000 ลิตร ช่วยโรงพยาบาลสู้
วิกฤตไวรัส COVID-19


KI Sugar GROUP หรือบริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมานานกว่า 55 ปี ฅได้รับการการันตีด้วยมาตรฐานระดับโลกจากองค์กร ProTerra ประเทศเนเธอร์แลนด์ รายแรกและรายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนายพัฒน์ และนายมั่นคง เสถียรถิระกุล  2 ผู้บริหารรุ่นใหม่ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้วิกฤต COVID-19 ด้วยการสนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และเจลแอลกอฮอล์ 75% ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงาน จำนวน 50,000 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงโรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ พร้อมมอบน้ำตาลทรายและสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณ์สำหรับการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า รวมมูลค่า 7,550,000 บาท นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนเงินจำนวน 12,000,000 บาท ในการสร้างอาคารผู้ป่วยใน ให้กับโรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นสาธารณกุศลให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ฯลฯ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี, โรงพยาบาลพิมาย, โรงพยาบาลจักราช, โรงพยาบาลชุมพวง, สถานีตำรวจภูธรพิมาย, กรมสรรพสามิตนครราชสีมา, วัด และชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา, โรงพยาบาลสุรินทร์, โรงพยาบาลปราสาท, โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์, กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุรินทร์, องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด, กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน และหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้ ยังได้ให้อุปกรณ์และวัตถุดิบ เพื่อนำไปจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่กลุ่มสตรีตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งบริจาคของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และชาวไร่อ้อยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ที่อำเภอบ้านกรวด และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ อีกด้วย