15 เมษายน 2563

ออฟฟิศเมท ร่วมใจผลิตหน้ากาก Face Shield #สู้ไปด้วยกัน กับบุคลากรทางการแพทย์
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจออฟฟิศเมท รวมพลังพนักงานจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจผลิตหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) เพื่อป้องกันสุขอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตั้งใจเดินหน้ามอบ Face Shield ให้โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง   


นางสาวพิมพ์ตะวัน ทัลวัลลิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า ออฟฟิศเมท ห่วงใยและใส่ใจสุขอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ได้รวมพลังพนักงานจิตอาสาจากทุกหน่วยงานในองค์กร ทั้งสำนักงานใหญ่, ศูนย์ Contact Center และพนักงานร้านออฟฟิศเมท #เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยร่วมผลิตหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยป้องกันไวรัสโควิด-19

โดยหน้ากากทุกชิ้นพนักงานทำด้วยใจ ให้ความสำคัญกับความสะอาดในทุกขั้นตอน ตั้งใจส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมเริ่มต้นที่ 10,000 ชิ้น เพื่อ #ฝ่าโควิด19 ไปด้วยกัน  โดยบริจาคที่แรกจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบ จำนวน 1,000 ชิ้น