28 เมษายน 2563

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมือง


การรถไฟฯ ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมือง จำนวน 8 ขบวน หลังจากที่งดเดินชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เริ่มให้บริการ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมือง หลังจากที่ได้ยกเลิกให้บริการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารและลดความหนาแน่นของจำนวนผู้โดยสารในขบวนรถที่มีเดินปัจจุบัน เริ่มเปิดเดินขบวนรถ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ++

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้ประกาศงดเดินขบวนรถชานเมืองเป็นกรณีชั่วคราว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นั้น สืบเนื่องจากปัจจุบันมีขบวนรถชานเมืองในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออก และ
สายกรุงเทพ – สุพรรณบุรี ที่มีให้บริการเพียง 12 ขบวนต่อวัน ทำให้มีผู้ใช้บริการหนาแน่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนขบวนรถ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการโดยสารบนขบวนรถชานเมืองที่หนาแน่นขึ้น และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสาร การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมือง เป็นการเพิ่มเติม จำนวน 8 ขบวน เริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
- ขบวนรถชานเมืองที่ 317 (กรุงเทพ – ลพบุรี)

2. ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
- ขบวนรถชานเมืองที่ 318 (ลพบุรี – กรุงเทพ)
- ขบวนรถชานเมืองที่ 339 (กรุงเทพ – แก่งคอย)
- ขบวนรถชานเมืองที่ 340 (แก่งคอย - กรุงเทพ)
- ขบวนรถชานเมืองที่ 379 (กรุงเทพ – หัวตะเข้)
- ขบวนรถชานเมืองที่ 380 (หัวตะเข้ – กรุงเทพ)
- ขบวนรถชานเมืองที่ 389 (กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา)
- ขบวนรถชานเมืองที่ 390 (ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ)

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือสถานีรถไฟทุกแห่ง

https://www.facebook.com/129946050353608/posts/3456895524325294/?d=n...