20 เมษายน 2563

ชาวสวนทุเรียนสาลิกาพังงาเฮ ผวจ.พังงา ส่งมอบเงินรับจองดอกทุเรียนสาลิกาแก่เกษตรกร

โครงการรับจองดอกทุเรียนสาลิกาพังงา 87,750 บาท
ให้กับเกษตรกร18ราย ในฤดูการผลิตปี 2563 
  เมื่อวันที่ 20 เม.ย 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดพังงา และส่วนราชการ ร่วมมอบเงินจากการเปิดรับจองดอกทุเรียนสาลิกาในโครงการรับจองดอกทุเรียนสาลิกาพังงา ฤดูกาลผลิตปี 2563 ให้กับเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนสาลิกา 18 ราย ณ บริเวณสวนลุงอำนวย หมู่ 3 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ซึ่งได้ทำการเปิดให้จองเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจองทุเรียนสาลิกาตั้งแต่เริ่มผลิดอกจนกระทั่งผลโตได้ที่จากสวนของเกษตรกรโดยตรง ก่อนที่จะนำผลผลิตจะออกจำหน่ายตามท้องตลาด โดยเกษตรกรเองได้มีการดูแลผลผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกขั้นตอนจนถึงมือผู้ที่สั่งจอง สร้างความมั่นใจแก่ผู้จองว่าจะได้รับประทานทุเรียนสาลิกาแท้ ๆจากต้น ของอำเภอกะปง ซึ่งเป็นผลไม้
ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว

 


 
โดยทางจังหวัดพังงาได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนสาลิกาที่เข้าร่วมโครงการถึง 18 ราย พร้อมได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ และสร้างชื่อเสียงให้ทุเรียนสาลิกาของจังหวัดพังงา และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนให้เกิดความเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานราก
 

จากโครงการนี้ทำให้มียอดผู้จองดอกทุเรียนตามเป้าหมาย จำนวน 100 ราย แบ่งเป็นยอดจองผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา 28 ราย รวม 39 ชุด ยอดจองกับเกษตรกรโดยตรงจำนวน 72 ราย รวม 110 ชุด และได้ทำการมอบเงินที่ผู้จองได้จองผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา เป็นเงิน 87,750 บาท ให้กับเกษตรกร 18 รายในวันนี้


ขอบคุณภาพข่าว ปชส.จังหวัดพังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา