20 เมษายน 2563

ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนกิจกรรม “พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด”

มอบข้าวมาบุญครอง ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 


นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุม ไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) มอบข้าวหอมทิพย์ ตรามาบุญครอง จำนวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “พม. ห่วงใย  สู้ภัยโควิด”

โดยได้รับเกียรติจากนายสากล ม่วงศิริ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้