27 เมษายน 2563

เอ็ม บี เค ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี!นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  (ที่ 5
จากซ้าย) ร่วมกับ นายแพทย์ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายแพทย์
วรพงศ์ จูตะวิริยะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ (ที่ 3 จากซ้าย) โรงพยาบาลนวมินทร์  นำคณะบุคลากรทางการแพทย์  ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับสมาชิก MBK Application  ที่ลง
ทะเบียนเข้ารับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ฟรี
ระหว่างวันที่ 27 -30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.– 16.00 น. 

เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกคน   โดยมีนางสาวจรูญรัตน์ สาลี และ
นางสาวศตกมล วรกุล ร่วมให้การต้อนรับคณะบุคลากรทางแพทย์ ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์
เซ็นเตอร์ พระราม 9  เมื่อเร็ว ๆ นี้