20 กุมภาพันธ์ 2563

สุทธิ อธิบดี พส. รุดช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนคลองขวาง


20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ จุดอำนวยการผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้   ชุมชนคลองขวาง นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ  ผู้ประสบอัคคีภัยเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนคลองขวาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 

นายสุทธิ กล่าวว่า จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนคลองขวาง เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.42 น. สถานที่เกิดเหตุ ชุมชนคลองขวาง ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ชุมชนที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัยปลูกติดกัน มีผู้ได้รับความเสียหายทั้งหมดจำนวน 38 หลังคาเรือน 66 ครอบครัว คนไทย 55 ครอบครัว 181 ราย ต่างด้าว 11 ครอบครัว 31 ราย รวมผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 212 คน

นายสุทธิ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้บ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง พร้อมประธานอาสามัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ได้ประจำจุดอำนวยการผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวา สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยบ้านมิตรไมตรีห้วยขวางได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

สำหรับในวันนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 212 ชุด สำหรับในระยะต่อไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะติดตามให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง นายสุทธิ กล่าวตอนท้าย

หากผู้ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง