21 ธันวาคม 2562

งานใหญ่ส่งท้ายปี ! สุขช้อปปิ้ง สุขกิน สุขรับโชค "มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม"

https://www.youtube.com/watch?v=zKrrujNPTYc&feature=youtu.be

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดย นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ถือเป็นครั้งแรกกับการผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้คนพิการ  กับงานมหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการในตลาดต้องชม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOPs ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ด้วยแนวคิด “เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน”

โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 โดยพัฒนาตลาดชุมชนที่จำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมเป็น “ตลาดต้องชม” สนับสนุนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม จำหน่ายสินค้า ที่เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ที่มีศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตชุมชน

ครั้งนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จับมือร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงสามารถดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคม โดยเล็งเห็นความสำคัญของการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากคนพิการ

สำหรับแนวคิดหลักในการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้ คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลความพิการ (Barrier-free) โดยส่งเสริมให้ผู้พิการมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ (Empowerment and Self-sufficiency)  และยกระดับรายได้ของผู้พิการโดยส่งเสริมให้ผลิตสินค้าและบริการที่ตรงต่อความต้องการของตลาด (Demand-driven) และเข้าถึงนวัตกรรมในการผลิตและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการกิจกรรมภายในงานกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น

1.โซนนิทรรศการ เป็นการจัด Show case สินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  เช่น งานหัตถกรรม กระเป๋าผ้า ผ้าพันคอ เครื่องหนัง เครื่องโขน งานเป่าแก้ว เป็นต้น
2.โซนกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย การสาธิต/Workshop เป็นพื้นที่สำหรับสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้าและเห็นคุณค่าของสินค้าที่ผลิตโดยคนพิการ จำนวน 2 กิจกรรม/วัน วันละไม่น้อยกว่า 2 รอบ หรือตามความเหมาะสม เช่น การสอนทำเดคูพาจ การเพ้นท์ภาพหรือเซรามิก การปักผ้า เป็นต้น รวมไปถึงการแสดงหรือการเสวนาโดยผู้พิการที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 1 รายการ/วัน3.โซนจำหน่ายสินค้าและบริการจากคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในรูปแบบ Pavilion เพื่อจำหน่ายสินค้าของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ในรูปแบบร้านนารายา เช่น กระเป๋า ถุงผ้า กล่องแว่นตา ถุงมือจับของร้อน โซนให้บริการโดยคนพิการ เช่น บริการนวดแผนไทย ดูดวง และวาดภาพเหมือน โซนจำหน่ายสินค้าในรูปแบบคูหา เพื่อจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คูหา เช่น เครื่องหนัง กระเป๋าสาน ผลไม้ และโซนให้บริการห่อของขวัญหรือจัดกระเช้าปีใหม่
4.โซนจำหน่ายสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมโดยกรมการค้าภายใน อาทิ กุ้งก้ามกราม/ปลากระพงเผา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลากระพงได้มีช่องทางการจำหน่าย และกระตุ้นการบริโภคสินค้า

5. กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าในงานหรือสินค้าภายในตลาด ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เล่นเกมส์ หรือจับรางวัล หรือแจกคูปองสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าครบตามวงเงินที่กำหนด เพื่อแลกสินค้าของพรีเมี่ยมที่ผลิตโดยคนพิการ หรือบริการต่างๆ ที่กำหนด เช่น วาดภาพ ดูดวงโดยคนตาบอด และนวดเท้า เป็นต้น

เตรียมพบความสุข 3 ระดับรับปีใหม่ สุขช็อปปิ้ง สุขกิน สุขรับโชค แล้วพบกันระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ภายในงานพบกับสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมจากศูนย์ ส่งเสริมอาชีพคนพิการจากทุกภูมิภาค การจำหน่ายสินค้าและ บริการคนพิการมากมาย กิจกรรม Workshop ที่น่าสนใจ และกิจกรรมความสนุกพร้อมลุ้นรับรางวัลทุกวัน