03 ธันวาคม 2562

ระเบิดศึกกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 12


เมื่อเร็วๆ นี้ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมีพล.อ.นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ กรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานโครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย คณะนักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)เขตดินแดง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย จัดการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจในการออกกำลังกายด้วยวิธีการกระโดดเชือกซึ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่เล่นง่าย ไม่ใช้อุปกรณ์มากไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ถ้าเล่นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพกาย โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้รณรงค์โครงการกระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจโดยการส่งเสริมกิจกรรมกระโดดเชือกอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี จากการร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างสุขนิสัยในการออกกำลังกายซึ่งปัจจุบันการกระโดดเชือกได้พัฒนาเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นที่นิยมในหมู่เด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกีฬาที่ประหยัด ใช้พื้นที่ไม่มากและเล่นได้ตามอัธยาศัย รวมทั้งช่วยให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชนไทยให้หันมาใช้กีฬากระโดดเชือกในการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและพัฒนาเป็นนักกีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สำหรับการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 มีนักกีฬาจัมพ์โร้ปเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 800 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกในระดับภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยโรงเรียนที่ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดของรายการมืออาชีพจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวน 1 ถ้วย และรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดรายการมือสมัครเล่นจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 ถ้วยและถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 22 ถ้วย รวมถ้วยรางวัลทั้งหมด 24ถ้วย