15 ตุลาคม 2562

เรื่องดีๆ ลิฟท์ สุพจน์ ชวนมาวิ่ง Run For The Earth 2019

               

ลิฟท์ สุพจน์ ชวนมาวิ่ง Run For The Earth 2019 โครงการเดิน-วิ่งการกุศลครั้งที่ 25 เพื่อหารายได้สนับสนุน “โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ นอกจากจะให้การช่วยเหลือในด้านการรักษาการเจ็บป่วยให้กับผู้ป่วยแล้ว ในทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ก็ได้จัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล มาอย่างยาวนานต่อเนื่องมากว่า 25 ปี โดยภายใต้ชื่อกิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ Run For The King” ที่มีนักวิ่งเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากในทุกๆปี และได้นำรายได้จากการจัดกิจกรรมมามอบให้โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9 ) ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เราเปลี่ยนชื่องานไปตาม Theme และองค์กรที่เราจะมอบเงินสนับสนุน เช่นปีที่แล้ว เป็น Run For The Jungle ปีก่อนหน้านั้น เป็น Run For The Sea ซึ่งในปี 2562 นี้ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน Run For The Earth 2019
ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 25 ทางคณะกรรมการจัดงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรูปแบบตัวอย่างในการศึกษาและวิจัย เพื่อพัฒนาส่งเสริมอำชีพให้กับชาวบ้านและเกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการจัดการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนจึงจัดทำโครงการเดิน-วิ่งการกุศลครั้งที่ 25 เพื่อหารายได้สนับสนุน “โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ที่นี่เป็นอีกโครงการพระราชดำริ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้ง ไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้ ให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อย่างในปัจจุบัน
ปีนี้ 2562 Run For The Earth 2019 ผมอยากเชิญชวนให้สมัครงานนี้ครับ นักวิ่งที่มาวิ่งในทุกๆปีในงานวิ่งเพื่อพ่อมาตลอดเวลา 25 ปี คงทราบดีว่าเรามาร่วมใจวิ่งในงานนี้เพื่ออะไร แต่ช่วงปีหลังอาจจะหางานนี้ไม่เจอเพราะเราเปลี่ยนชื่อตาม Theme งานไปเรื่อยๆ ปีนี้เรายังคงจัดในวันที่ ธันวาคมเหมือนเดิม นักวิ่งหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ สมัครได้เลยที่ เวปไซด์ WWW.KNTRUN.COM

ดูรายละเอียดได้ทีแฟนเพจ หรือทางไลน์ 
KNTRUN หรือค้นหาคำว่า Run For The Earth 2019
แล้วมาวิ่งออกกำลังกายด้วยกันเยอะๆนะครับ #runfortheearth2019