04 สิงหาคม 2562

เปิดงาน มหกรรมผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี 2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 52 ประจำปี 2562  อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส” ณ  บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม  ระหว่างวันที่ 2-11 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 -21.00 นาฬิกา พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมสัมผัสพลังบวกของผู้ก้าวพลาดเพื่อร่วมเปิดโอกาส  “คืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม”  โดยมีนายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยแนวคิดดังกล่าวเกิดจากการดำเนินนโยบายการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี ซึ่งสนับสนุนด้านความรู้ทักษะในการประกอบวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้ภาครัฐ และเอกชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขผู้กระทำผิด และนำความรู้ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวภายหลังจากพ้นโทษ

ซึ่งภายในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ประจำปี 2562 ได้รวบรวมผลงาน และผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังทั่วประเทศมาไว้ในงานครั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้ง 10 วัน อาทิเช่น  การขับเสภา การแสดงดนตรีบรรเลงและขับร้อง โดยนำเสนอบทเพลงที่สร้างพลังใจและให้ความหวัง กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยประยุกต์  โขนเทิดพระเกียรติ การแสดงจินตลีลาของผู้ต้องขัง  การฝึกวิชาชีพและโชว์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

และที่พลาดไม่ได้คือ  นิทรรศการโครงการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังที่สำคัญ เช่น บูธสาธิตทักษะฝีมือการประกวดผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังจากเรือนจำและทัณฑสถาน พร้อมจำหน่าย ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ภาพวาด งานแกะสลัก งานหัตถกรรม บูธอาหาร และเครื่องดื่มจากฝีมือผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม  ร้านจำหน่ายสินค้าทั้งจากหน่วยงานเครือข่าย และผู้พ้นโทษที่มีทักษะฝีมือด้านต่าง ๆ รวมกว่า 100  บูธ  ให้เลือกชม ชิม ช้อป ได้ตามอัธยาศัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันที่  2 – 11  สิงหาคม 2562  ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน  กรุงเทพมหานครพันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังที่น่าสนใจมากมายมารวมอยู่ในงานแล้ว ยังมีการเปิดตัวเว็บไซต์ http://correctshop.online แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังไว้ให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้าน งานศิลปะ เครื่องประดับ ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าเกษตรไป จนถึงอาหารหลากหลายเมนู ฯลฯ  ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ จากกรมราชทัณฑ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ และให้กำลังใจผู้ก้าวพลาดที่ได้ตั้งใจกลับตนเป็นคนดี เพื่อไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก พร้อมขอโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้ได้รับการยอมรับ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป