27 พฤษภาคม 2562

อบรม Presentation Masteryอาจารย์เอ๋ อภัย​ลักษณ์​ ตันตระบัณฑิตย์นายกสมาคมที่ปรึกษา​ภาพลักษณ์​นานาชาติ
แห่งประเทศไทย​ ได้จัดอบรม คอร์ส "Presentation ​Mastery"

สิ่งที่ได้รับจากคอร์สนี้ คือ การนำเสนอแบบมืออาชีพ ทำให้พัฒนาศักยภาพเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ เพื่อจะก้าวหน้าในการทำงาน ที่มีเทคนิค ต่างๆในการนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพที่ Sigha Complex.