22 เมษายน 2562

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญวันศาลยุติธรรม เป็นสิริมงคลศาลครบ 81 ปี


วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 7.30 น เช้าวันนี้ ที่บริเวณ ห้องโถงอาคารศาลจังหวัดกำแพงเพชรได้มีพิธีทางศาสนา นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายณัฐชัย มาประณีต ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างได้ร่วมนิมนต์พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ได้ถวายจตุปัจจัยและภัตตาหารเป็นอันเสร็จพิธี


ด้วยทรงเห็นว่า บ้านเมืองจะสงบต้องอาศัยศาลเป็นสำคัญ จึงทรงจัดระบบศาลและกฎหมายโดยมอบหมายให้  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ปฏิรูประบบศาลยุติธรรมให้เท่าเทียมชาติตะวันตกดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงถือเอาวันที่ 21 เมษายนของทุกปี เป็นวันศาลยุติธรรม


นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวว่า วันที่ 21 เมษายน  ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อศาลยุติธรรม  เมื่อ 137 ปีก่อน วันที่ 21 เมษายน 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศาลสถิตยุติธรรม และจารึกลงในแผ่นเงินหิรัญบัตร

ศาลจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่มีต่อศาลยุติธรรม และในโอกาสนี้ศาลจังหวัดกำแพงเพชรยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภายในศาล โดยจัดประกวดแนวคิดการทำงาน หัวข้อ “นวัตกรรมการทำงานเพื่อประชาชน ในรูปแบบ Paperless และ QR Code” อันเป็นการทำงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ที่ต้องการให้ศาลยุติธรรมเป็นศาลดิจิตอล หรือ D-court ต่อไป


นายอนันต์ คงชื่น ได้กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากมีคดีขึ้นสู่ศาลปีละประมาณ 14,000 เรื่อง ศาลได้ดำเนินการบริหารจัดการคดีโดยพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม ตามระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง โดยมีข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ศาลจังหวัดกำแพงเพชรสามารถพิจารณาคดีอาญาที่จำเลยต้องขัง คดีเร่งรัด และคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันต้องขังหรือวันฟ้อง ส่วนคดีอาญาที่จำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวและคดีแพ่งทั่วไป สามารถพิจารณาคดีเสร็จได้ภายในระยะเวลา 1 ปี


เครดิตข่าวประชาสัมพันธ์ :  KPP News ข่าวจังหวัดกำแพงเพชร
https://www.kppnews.net/2019/04/22/77945?fbclid=IwAR0fyOxVilYCMqXOAx2zxJcB5LIcDT_a_qHAyLPAwVVJdtoj6HygqB6lgKQ