08 มีนาคม 2562

“ชาร์ป ไทย” ผนึกภาครัฐ ร่วมต้านภัยมลพิษทางอากาศ ส่งมอบผลิตภัณฑ์

“พลาสม่าคลัสเตอร์”  แก่ 4 โรงพยาบาล


ชาร์ป ไทย  ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ “ชาร์ป”  เจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยี “พลาสม่าคลัสเตอร์” (Plasmacluster) ที่ครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดในระดับโลกและอาเซียน โดยมียอดขายมากกว่า 80 ล้านเครื่องทั่วโลก ส่งมอบผลิตภัณฑ์ “ชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์”  แก่ 4 หน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแก้ไขและปกป้องสุขภาพผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศ ภัยร้ายที่อันตรายกว่าที่คิด

ปัญหามลพิษทางอากาศกำลังเป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ซึ่งมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากมาย ด้วยเหตุนี้เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกจึงพยายามหาทางออกในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่กำลังคุกคามสุขภาพของชาวเมือง   สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2562  สังคมไทยได้เกิดกระแสการตื่นตัวในวงกว้าง ถึงภัยอันตรายจากปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ  การต้องเผชิญกับภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เพราะสามารถแทรกซึมเข้าสู่ถุงลมปอด รวมทั้งระบบไหลเวียนของโลหิตได้ง่าย ในปริมาณที่มากกว่าฝุ่นควัน PM10 จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาวรุนแรงกว่า PM10 เกือบ 2 เท่า  ทำให้เกิดโรคและกระตุ้นให้โรคกำเริบได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมอง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และหืดหอบ อีกทั้งมีความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นและยังมีผลเสียกับระบบประสาท และระบบทางเดินอาหารด้วย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคปอด โรคหัวใจ จะมีความไวและเกิดอาการได้ง่ายกว่าบุคคลอื่น ๆปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งมาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 1 ปีไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่กรมควบคุมมลพิษของไทยตั้งค่าความปลอดภัยด้านปริมาณฝุ่นละอองสูงกว่านานาชาติ โดยกำหนดเพดานเฉลี่ย 1 ปี ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ดังนั้นในการกำหนดเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของไทย จากการกำหนด “สี” เป็นสัญลักษณ์  ฝุ่นระดับ 101-200 อยู่ในระดับสีส้ม ซึ่งหมายถึงอากาศพิษที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ แต่หากเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลแล้วค่ามลพิษทางอากาศเกิน 150 จะถือเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งหมายถึงมีผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว

มิสเตอร์ โรเบิร์ต อู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด เผยว่า “จากข้อมูลของกรมอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 พบว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชีย  มากกว่า 90% ของผู้คนทั่วโลกต้องหายใจในอากาศที่มีมลพิษระดับสูง โดยแต่ละปีมีคนกว่า 7 ล้านคนเสียชีวิตเนื่องจากมลพิษทางอากาศ และตลอดปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  คนในกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับวันที่มีมลพิษทางอากาศสูงถึง 170 วันใน 1 ปี  และมีดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) สูงถึงระดับ 154  ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบให้โรงเรียนและธุรกิจหลายแห่งปิดทำการชั่วคราว ผู้คนจำนวนมากต้องเผชิญกับความผิดปกติในการดำเนินชีวิต  และระบบเศรษฐกิจไทยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง   และเราจะเผชิญกับปัญหาที่สำคัญนี้อย่างไร

ซึ่งในวันนี้ชาร์ปขอเสนอแนะการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศโดยใช้เทคโนโลยี พลาสม่า คลัสเตอร์ของชาร์ป นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์ของชาร์ปที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์โดยสถาบันวิจัยต่าง ๆ มากมายทั่วโลก  เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์จะสร้างไอออนบวกและลบซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาติและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้อากาศบริสุทธิ์ กำจัดกลิ่น  ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น และลดไฟฟ้าสถิตย์ ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง พลาสม่าคลัสเตอร์ของชาร์ปจึงมียอดขายมากกว่า 80 ล้านเครื่องทั่วโลก

ดังนั้นเมื่อไม่อาจควบคุมสถานการณ์อากาศกลางแจ้งได้ แต่เราสามารถมั่นใจได้ว่ามีอากาศที่ดีภายในร่มรอบตัวเรา  ในอนาคตอันใกล้นี้ชาร์ปไทยได้วางแผนในการบรรจุเทคโนโลยี“ชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์” ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แบบครบวงจร ไม่เพียงแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์อีกด้วย  ด้วยความมุ่งหวังที่จะมอบอากาศ อาหาร และน้ำที่สะอาดให้กับลูกค้าของเราทุกคน

ในฐานะที่ ‘ชาร์ป’ เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไทย และจะร่วมต่อสู้กับมลพิษทางอากาศร่วมกับคนไทย  จึงได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (บีเอ็มเอ็น) ผู้ดำเนินการธุรกิจในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิช์ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT เพื่อมอบอากาศที่บริสุทธิ์สำหรับพื้นที่สาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ ในอนาคตอันใกล้นี้ และในวันนี้เราได้มีพิธีมอบ ชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์ ให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการปกป้องสุขภาพของผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัว”


“พลาสม่าคลัสเตอร์”เป็นเทคโนโลยีการฟอกอากาศซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของชาร์ปที่สามารถปล่อยอนุภาคไฟฟ้าประจุบวกและลบแบบเดียวกันกับที่มีในธรรมชาติ โดยอนุภาคเหล่านี้จะเข้าทำลายผนังเซลล์ของเชื้อรา เชื้อไวรัส และแบคทีเรีย เข้าสลายสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นซึ่งปะปนอยู่ในอากาศ ยับยั้งการเพิ่มขึ้นของสารก่อภูมิแพ้และฝุ่นละอองส่วนใหญ่ที่หมุนเวียนอยู่ในอากาศและยากที่ตกลงบนพื้น รวมถึงหมอกควันไฟ กลิ่นอับชื้น พร้อมด้วยสุดยอดของระบบหมุนเวียนอากาศที่ให้ประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นละอองได้อย่างรวดเร็ว และแผ่นกรอง HEPA คุณภาพสูงที่สามารถกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้ถึง 99.97% ทดสอบโดย Japan Synthetic Textile Inspection Institute Foundation สามารถช่วยกำจัดฝุ่นละอองในอาคารและทำให้อากาศสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี “พลาสม่าคลัสเตอร์” ได้ผ่านการรับรองและพิสูจน์โดยสถาบันวิจัยนานาชาติ 30 แห่ง และสถาบันการแพทย์ในประเทศไทย 2 แห่ง และยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม พลาสม่า   คลัสเตอร์ของชาร์ปพุ่งสูงถึง 80 ล้านเครื่องทั่วโลกและเป็นแบรนด์เครื่องฟอกอากาศอันดับ 1 ของโลกและอาเซียน (การจัดส่งสินค้าทั้งหมดทั่วโลกพร้อมกับเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์รวมถึงเครื่องกำเนิดไอออนบวกพลาสม่าคลัสเตอร์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 – ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560)