10 มีนาคม 2562

กิจกรรมการประกวดไวรัลคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศรวม 2 จังหวัด


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก
กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดไวรัลคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศรวม 2 จังหวัด คือ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว ในหัวข้อ more fun@ ตะวันออกภายใต้แนวคิด สนุกกว่า
ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท และรางวัลคลิปยอดนิยม พร้อมโล่เกียรติยศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
กิจกรรมการประกวดนี้ เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น มีการกระจายรายได้สู่พื้นที่อย่างยั่งยืน และนักท่องเที่ยวยังมีโอกาสนำเสนอมุมมองจากการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อถ่ายทอดนำเสนอต่อผู้สนใจให้มีโอกาสเดิน
ทางท่องเที่ยวในพื้นที่เช่นกัน

กิจกรรมนี้ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ส่งผลงาน
เข้าประกวดโดยเปิดรับผลงานตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phototechthailand.com/articles/799
หรือ เพจ Phototech Magazine และ QR Code ที่แนบมานี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 095 950 1559 และ 097 921 2929
#toptotravel