28 กุมภาพันธ์ 2562

พาณิชย์ จุดประกายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจใช้นวัตกรรมต่อยอดสินค้าเกษตรไทย

“พาณิชย์” จุดประกายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ

ใช้นวัตกรรมต่อยอดสินค้าเกษตรไทย
กรมการค้าต่างประเทศจัดงานสัมมนา APi Inspirational Talk 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพราะความสำเร็จเกิดจากแรงบันดาลใจ” ผลักดันผู้ประกอบการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร พร้อมดึงกูรู้มาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์สร้างโอกาสทางธุรกิจ การทำตลาดออนไลน์  การพัฒนาสินค้า และการทำแพกเกจจิ้งที่โดนใจ
นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ “APi Inspirational Talk 2019” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยที่มีอยู่มากมาย ทั้งข้าว ยางพารา สมุนไพร และผลไม้ไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพราะนวัตกรรมจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดึงศักยภาพของสินค้าเกษตรเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย
“สถาบัน APi ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบ   ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรมมาเป็นตัวช่วย เพราะการแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าสำเร็จรูปด้วยการใช้นวัตกรรม จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และขายได้ราคาสูงขึ้น และยังส่งผลดีไปถึงเกษตรที่จะขายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น”

ทั้งนี้ ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “Inspiration with actions” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิด และไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณวุฒิชัย หาญพานิช (เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร HARNN) ดร. เอกก์ ภทรธนกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด) และคุณรัฐศรัณญ์ พีรพงศ์เดชา (เจ้าของน้ำอัดลมจากเปลือกเมล็ดกาแฟ คาสทาวน์) มาแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งการนำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร แนวโน้มความต้องการของตลาด รวมถึงทิศทางของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในอนาคต
ขณะเดียวกัน ได้เพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อ Online Marketing” โดยมีคุณเกียรติรัตน์ จินดามณี (นักการตลาดออนไลน์) หัวข้อ “Product Development” โดยคุณนภนีรา รักษาสุข (ผู้บริหารสถาบัน YindeeDesign) และหัวข้อ “Packaging Design” โดยคุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร (อดีตแบรนด์เมเนเจอร์ แบรนด์ระดับโลก Hermes, Louis Vuitton เป็นต้น) โดยทั้ง 3 ท่าน ได้เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรม ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าและแนวโน้มความนิยมของตลาด และการทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำธุรกิจต่อไป

นางมนัสนิตย์กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ สถาบัน
 APi ยังมีแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โครงการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri Plus Award 2019 โครงการผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย รวมทั้งมีแผนจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถติดต่อ/ติดตามความเคลื่อนไหว
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่เว็บไซต์
 
www.dft.go.th/apiinspire