11 กุมภาพันธ์ 2562

"อาบน้ำแร่ แลระนอง" ประจำปี 2562

พบกันที่งาน"อาบน้ำแร่ แลระนอง" ประจำปี 2562
ณ บริเวณ ลานหน้าเทศบาล เมืองระนองจังหวัดระนอง ขอเชิญเที่ยวงาน "อาบน้ำแร่ แลระนอง" ประจำปี 2562
ณ บริเวณ ลานหน้าเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่  27 มีนาคม  ถึงวันที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2562

พบกับ กิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ • การออกร้านกาชาด ลุ่นรับของรางวัลมากมาก
• ประกวดธิดาสองแผ่นดิน ในคืนวันที่ 28 มีนาคม • การประกวดเทพบุตร -เทพธิดา ระนอง
คืนวันที่ 30 มีนาคม • การประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง ในคืนวันที่ 1และ 3 เมษายน 2562
• การประกวดร้องเพลงจากผู้นำหมู่บ้าน,ชุมชน ชมการประกวดอาหารและปักผ้าปาเต๊ะ และเลือก
ชิมเลือกช็อปอาหารโบราณพื้นถิ่นในตลาดย้อนยุควิถีไทยโซนวัฒนธรรม การออกร้านจากหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน พร้อมการแสดงของ ศิลปินดารา นักร้องทุกค่ำคืน ในวันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ พบกันที่งาน"อาบน้ำแร่ แลระนอง" ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ลานหน้าเทศบาล เมืองระนองจังหวัดระนอง ขอเชิญเที่ยวงาน "อาบน้ำแร่ แลระนอง" ประจำปี 2562 
ณ บริเวณ ลานหน้าเทศบาลเมืองระนอง
ระหว่างวันที่  27 มีนาคม  ถึงวันที่ 4 เมษายน  พ.ศ.2562