03 ธันวาคม 2561

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Wacoal Motion Run Against Breast Cancer

เดินทางมาถึงสนาม ที่ 2 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก 
รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุน
เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ผลิตภัณฑ์วาโก้ โมชั่น แวร์ (Wacoal Motion Wear) ร่วมกับ โครงการ วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “Wacoal Motion Run Against  Breast Cancer” รวม 3 สนาม 3 จังหวัด ได้แก่ สนามแรก ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี สนามที่ 2 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก และสนามสุดท้าย ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเสริมสร้างสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกายป้องกันโรคร้าย โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นภัยร้ายอันดับ 1 ของมะเร็งในสตรีไทย อีกทั้งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ รวมทั้งสิ้น 8 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมได้เดินทางมาถึงสนามที่ 2 แล้ว ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ โมชั่น แวร์ (Wacoal Motion Wear) กล่าวว่า “กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล  Wacoal Motion Run Against  Breast Cancer ในสนามที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก นี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ที่รักการออกกำลังกาย รักสุขภาพ และผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ต้องการจะร่วมบริจาคผ่านการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครทั้ง 3 สนาม 3 จังหวัด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ภายใต้การดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุบลราชธานี อุดรธานี และสุราษฏร์ธานี รวมทั้งสิ้น 8 แห่งทั่วประเทศผู้เข้าร่วมวิ่งในสนามที่ 2 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีจำนวนประมาณ 1,000 คน ทั้งการสมัครหน้างานและสมัครผ่านเว็บไซต์ โดยสนามแรกจัดขึ้น ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่ออาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม
ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่งรวม 1,243 คน และสนามสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลในสนามที่ 3 (สนามสุดท้าย) โดยสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ – 15 ธันวาคม 2561 ทาง
www.ticketmelon.com/wacoal/wacoal-motion-run-race3-khonkaen และ https://race.thai.run/wm-run-against-breast-cancer-3 หรือหากท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลที่วาโก้ฯ จัดขึ้น แต่ประสงค์จะร่วมบริจาคเข้าสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-219503-1 ชื่อบัญชีสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย มาร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่โดยการเป็นผู้ให้กันเถอะครับ” นายธรรมรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

 โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันสนามที่ 2 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่

-          ชนะเลิศ Half Marathon 21.1 กิโลเมตร Over All (ชาย) ได้แก่ คุณฉัตรชัย อนันต์ภัทรชัย

-          ชนะเลิศ Half Marathon 21.1 กิโลเมตร Over All (หญิง) ได้แก่ คุณชนิดา แกงขาวเขียว

-          ชนะเลิศ Mini Marathon 10.55 กิโลเมตร Over All (ชาย) ได้แก่ คุณกิตติกร กล้าแข็ง

-          ชนะเลิศ Mini Marathon 10.55 กิโลเมตร Over All (หญิง) ได้แก่ คุณลีรภัทร มหาวรรณ

-          ชนะเลิศ Fun Run 5 กิโลเมตร Over All (ชาย) ได้แก่ คุณสราวุธ นาวิก

-          ชนะเลิศ Fun Run 5 กิโลเมตร Over All (หญิง) ได้แก่ คุณเพ็ญศิริ บัวเงิน


โครงการ “Wacoal Motion Run Against  Breast Cancer” กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลครั้งนี้จัดขึ้นรวมทั้งสิ้น 3 วัน 3 สนาม 3 จังหวัด เริ่มต้นสนามแรก ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

สนามที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก และสนามสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Fun Run 5 กม. ค่าสมัครท่านละ 400 บาท, Mini Marathon 10.55 กม. ค่าสมัครท่านละ 500 บาท และ Half Marathon 21.1 กม. ค่าสมัครท่านละ 600 บาท

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ “Wacoal Motion Run Against Breast Cancer”
ได้ที่ Facebook : Wacoal Motion Run Against  Breast Cancer