26 พฤศจิกายน 2561

“He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรงเช้าวันนี้ (26 พ.ย. 61) เวลา 08.30 น. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำคณะข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าติดริบบิ้นขาวแก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” 

 

เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหาความรุนแรง อันนำไปสู่การรวมพลัง
ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ