26 พฤศจิกายน 2561

วาโก้ โมชั่น แวร์ เชิญชวนร่วมเดิน – วิ่งการกุศล ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก 2 ธันวาคม นี้

กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล
“Wacoal Motion Run Against  Breast Cancer”
ผลิตภัณฑ์วาโก้ โมชั่น แวร์ (Wacoal Motion Wear) ร่วมกับ โครงการ วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “Wacoal Motion Run Against  Breast Cancer” รวม 3 สนาม     3 จังหวัด ได้แก่ สนามแรก ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี สนามที่ 2 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก และสนามสุดท้าย ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเสริมสร้างสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกายป้องกันโรคร้าย โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นภัยร้ายอันดับ 1 ของมะเร็งในสตรีไทย รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ภายใต้การดูแลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ชลบุรี ลพบุรี ลำปาง อุบลราชธานี อุดรธานี และสุราษฏร์ธานี รวมทั้งสิ้น 8 แห่งทั่วประเทศ


จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล “Wacoal Motion Run Against  Breast Cancer” สนามที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://race.thai.run/wm-run-against-breast-cancer-2 และ https://www.ticketmelon.com/wacoal/suratthani ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่หน้างาน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 04.00 น. ณ เชิงสะพานปิงพิพรรธน์ (ด้านหลังที่ทำการเขื่อนภูมิพล) โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Fun Run 5 กม. ค่าสมัครท่านละ 400 บาท,  Mini Marathon 10.55 กม. ค่าสมัครท่านละ 500 บาท และ Half Marathon 21.1 กม. ค่าสมัคร ท่านละ 600 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : Wacoal Motion Run Against  Breast Cancer