14 พฤศจิกายน 2561

“อาบน้ำเพ็ญ @ ระนอง”

จ.ระนองจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงาน


วันนี้ (9 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อม กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ในการจัดงาน “อาบน้ำเพ็ญ @ ระนอง” ประจำปี 2561 ซึ่งการจัดงานอาบน้ำเพ็ญ ได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 20- 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ นำรายได้เข้าสู่จังหวัดระนองซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น พิธีกรรมอาบน้ำเพ็ญ เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ตลาดย้อนยุค “ของดี 5 อำเภอ” การออกบูทร้านอาหารที่โดดเด่นของจังหวัด บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ โซนนวดแผนโบราณ ชมการแสดงต่าง ๆ และการประกวดเขียนเรียงความ “ป่าชายเลนระนอง สู่มรดกโลก” เป็นต้น