17 กันยายน 2561

บอสป๊อป-พีรวัฒน์ พลประจักษ์ ผู้บริหาร “กู๊ด เซนส์ ประเทศไทย”

รับรางวัลสุดยอดผู้นำและนักบริหาร  ปี 2018
     

เมื่อเร็วๆ  นี้ คุณพีรวัฒน์ พลประจักษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กู๊ดเซนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เจ้าของผลติภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์สูง อาหารเสริมของคนรักสุขภาพ  “GST Fibery By Margie-
จีเอสที ไฟเบอรี่ โดย มาร์กี้”  เข้ารับรางวัล  “30 CEO Thailand Awards 2018 –สุดยอดผู้นำและนักบริหาร”  ที่จัดโดยสมาคมนักธุรกิจอาเซียน  


คุณพีรวัฒน์ พลประจักษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กู๊ดเซนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าของการคิดค้น พัฒนา ปรับปรุง ทั้งด้านคุณภาพ และการผลิต การตลาดที่ดี  ทั้งยังเป็นการยกย่อง ส่งเสริม บุคคล องค์กร ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งเป็นเครื่องการันตี ทั้งด้านคุณภาพ นวัตกรรม และเป็นการส่งเสริมต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยมี หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ เป็นประธานในงาน จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ทีโอที แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ