20 สิงหาคม 2561

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้เปิดให้บริการเมดิคัล กรูมมิ่ง แห่งแรกที่สาขาพระราม 9

เหนือกว่าด้วยกรูมเมอร์ที่อบรมพิเศษ
เข้าใจพฤติกรรม-ปัญหาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
สพ.ญ.ทัศวรินทร์ กาญจนฉายา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า ปัจจุบัน เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัว นอกจากจะให้ความสำคัญทั้งทางด้านที่พักอาศัย โภชนาการ การเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี และให้การรักษายามเจ็บป่วยเป็นอย่างดีแล้ว การดูแลเรื่องความสะอาดและความสวยงามอย่างถูกวิธีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าของใส่ใจ ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจึงให้ความสำคัญกับขั้นตอนการให้บริการกรูมมิ่ง โดยได้ยกระดับการบริการให้เป็น เมดิคัล กรูมมิ่ง  (Medical Grooming) โดยพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านความเข้าใจพฤติกรรม และการดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จากเดิมที่จะเน้นเฉพาะด้านการอาบน้ำและตกแต่งขนเท่านั้น“นอกจากจะดูแลเรื่องความสะอาดและความสวยงามแล้ว เรายังได้เพิ่มขีดความสามารถของเมดิคัล
กรูมเมอร์ (Medical groomer) ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยเมดิคัล กรูมเมอร์ ของเราจะต้องมีประสบการณ์ด้านการทำงานอาบน้ำตกแต่งขนไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับการอบรมตามแผนงานอบรมของแผนก ด้านทักษะ และการดูแลใส่ใจด้านพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง ผ่านการสอบปรับระดับทักษะความสามารถด้านทฤษฏี ปฏิบัติ และพฤติกรรมจากหน่วยงานอบรมและพัฒนา ผ่านการคัดเลือกจากแผนกกรูมมิ่งทั้งด้านทักษะฝีมือและระเบียบวินัยในการทำงาน นอกจากนี้ ยังต้องผ่านการฝึกอบรมทักษะพยาบาลด้าน Vet Nurse และผ่านการอบรมในคลินิกพิเศษอย่างน้อย 5 คลินิกโดยทีมสัตวแพทย์ ทำให้เมดิคัล กรูมเมอร์ สามารถสังเกตอาการความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาด้านสุขภาพเบื้องต้น แต่เจ้าของอาจจะยังไม่ทันสังเกตุเห็น ยกตัวอย่างเช่น สุนัขและแมวที่มีอาการของโรคผิวหนัง หรือเป็นแผลตามลำตัว การพบอาการผิดปกติเหล่านี้ จะสามารถควบคุมสัตว์เลี้ยงได้อย่างอ่อนโยนและปลอดภัยขณะให้บริการ หรือส่งไปรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งจะทำให้สัตว์เลี้ยงปลอดภัย คลายความเครียด และช่วยลดความกังวลให้กับเจ้าของเมื่อต้องพาสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการ” สพ.ญ.ทัศวรินทร์


​โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้เปิดให้บริการเมดิคัล กรูมมิ่ง แห่งแรกที่สาขาพระราม 9 และเตรียมที่จะขยายบริการไปยังสาขาต่างๆ จนครบทุกสาขาเร็วๆ นี้

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ThonglorPet