21 สิงหาคม 2561

จ.ชลบุรีเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง บางเสร่

 เที่ยววิถีเท่ ชุมชนบางเสร่ 2018กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรี  ขอเชิญชวนเหล่านักวิ่งสายสุขภาพทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
เดิน-วิ่ง บางเสร่
(Rally ที่บางเสร่) ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่
“เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่) จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ถนนเลียบชายหาดบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่  วันที่ 11 – 20
สิงหาคม 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีสมัครวิ่งได้ที่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

โทร.  
038 276407 ต่อ 12 Facebook Fanpage :ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนประมงพื้นบ้านหมู่ 4 ตำบลบางเสร่ - ตลาดดีวิถีชุมชน

กิจกรรมเดิน - วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่)
. กิจกรรมเดิน-วิ่ง บางเสร่ (Rally ที่บางเสร่)
๒. ประเภท      ๑. วิ่งบนชายหาด ระยะทาง ๑ กิโลเมตร   (จำนวน ๔๐๐ คน)
                               ๒. วิ่งระยะทาง ๓.๕กิโลเมตร   (จำนวน ๔๐๐ คน)
                               ๓. วิ่งระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร   (จำนวน ๒๐๐ คน)
    ๓. ขั้นตอนการสมัคร
      ยื่นใบสมัครได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
      ลงทะเบียน กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
    ๔. คุณสมบัตรผู้สมัคร ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ/เพศ

.ชลบุรีเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง บางเสร่ เที่ยววิถีเท่ ชุมชนบางเสร่ 2018