19 กรกฎาคม 2561

ศรเทพศรทอง กองทองมณีโรจน์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นเกียรติและสิริมงคลที่สุดในชีวิตของศรเทพศรทอง กองทองมณีโรจน์ ประธานที่ปรึกษา
บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จากมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ
ตลอดปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นเกียรติสูงสุดแก่วงศ์ตระกูลจากมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน

“ราชอิสริยาภรณ์ คุณากรการให้...ที่ไม่สิ้นสุด” 

ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี